Meer info
Hier kan van alles staan, dit is maar een voorbeeld
Afspraak maken?
Afspraken maken kan op woensdag en vrijdag. Mail naar michel@viatrox.nl of bel: 06-12345678

Via Trox

Gedurende mijn ervaring door de jaren heen in de hulpverlening, viel me op dat er tal van mensen zich niet begrepen en erkent voelden door de hulpverlening.  Als men elkaar niet begrijpt, is het lastig om elkaar te vinden, waardoor zij niet de hulp kregen waar zij om vroegen. Dat heeft ertoe geleid dat ik een eigen praktijk opgestart heb.

Mijn manier van werken is samen te vatten. Ik werk niet met standaard modules, omdat uw situatie nu eenmaal niet standaard is, maar ik sluit aan bij wat voor u op dit moment op de voorgrond staat. Zo heeft u alle inbreng om zelf uw agenda te bepalen. Dit doen we in overleg zodat ik goed aan kan sluiten bij uw persoonlijke wensen van dit moment. Hierbij bied ik ieder gesprek een duidelijke structuur, zodat we doelgericht en effectief zijn. Ik werk probleemoplossend en systeem-therapeutisch. Zo zoeken we naar uw gezonde mogelijkheden en de hulpbronnen vanuit uw omgeving om toe te gaan naar uw gewenste uitkomsten. En we kijken naar uw oplossingsstijl vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis en wat werkt. Dit doen we met een genogram. dit is een familietekening dat snel overzicht schept. We betrekken belangrijke anderen bij de gesprekken of vragen ons af wat zij zouden zeggen.