Home

Gedurende mijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, is het mij opgevallen dat  tal van mensen zich niet begrepen, gezien en erkend voelen door hulpverleners of hulpverleningsinstanties.  Als men elkaar niet begrijpt is het lastig elkaar te vinden, waardoor niet die hulp gegeven kan worden waar men om vraagt. Er wordt veel aandacht besteed aan problemen die er in wezen niet zijn. Ik richt me graag op krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en waarden die het leven waarde(n)vol maken. Dat heeft ertoe geleid dat ik een eigen praktijk opgestart heb.

Ik werk niet met standaard modules, omdat iedere situatie nu eenmaal anders is maar ik sluit aan bij wat voor u op dat moment op de voorgrond staat. Zo heeft u alle inbreng om zelf uw agenda te bepalen. Dit doen we in overleg zodat ik goed aan kan sluiten bij uw persoonlijke wensen. Hierbij bied ik in ieder gesprek een duidelijke structuur, zodat we doelgericht en effectief te werk kunnen gaan.

Ik werk probleemoplossend en systeem-therapeutisch. Zo zoeken we samen naar gezonde mogelijkheden en hulpbronnen vanuit uw omgeving om zo toe te gaan naar uw gewenste uitkomsten. Tevens kijken we naar uw oplossingsstijl vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis.